Diolch am Ymweld

Croeso i Ysgol Awel Y Mynydd

Am yr ysgol

Rydym yn ysgol Gynradd ar gyfer plant 3 – 11 mlwydd oed. Rydym ym mhentref Cyffordd Llandudno. Rydym yn gyfuniad o ddwy ysgol sydd newydd ymuno sef Ysgol Nant y Coed ac Ysgol Maelgwn. Mae yma dros 420 o ddisgyblion.

Cyhoeddiadau

Mae Ysgol Awel y Mynydd wedi agor mis Medi 2016 gyda Adran y Babanod ar Safle Nant y Coed a’r Adran Iau ar Safle Maelgwn. Yn Mis Medi 2017 symyd i adeliad newydd ar Sarn Mynach

Newyddion o Ysgol Awel y Mynydd

Llandudno Junction Playgroup

Llandudno Junction Playgroup

0