Diolchgarwch

posted in: Uncategorised | 0

Diolch i’r busnesau lleol canlynol: Diolch enfawr i gwmnïau canlynol sydd â gwobrau raffl ac arian a gafwyd yn rhodd garedig ar gyfer y gronfa Eisteddfod yr Urdd. Caters Vets Llandudno : http://www.catervets.co.uk/ Providero Llandudno Junction : https://www.facebook.com/providero 169 Shop Llandudno Junction Llandudno Junction Post Office Enchanted Boutique Llandudno Junction … Read More

Clwb Plant Awel y Mynydd

posted in: Uncategorised | 0

Gan ein bod yn symyd lleoliad y clwb at ôl ysgol Mis Medi mae angen ail-gofrestru gyda Clybiau Plant Cymru a CSSIW. Rydym yn chwilio am aelodau o’r gymuned a fuasai yn barod i fod yn rhan o Bwyllgor Clwb Plant Awel y Mynydd a hefyd rhywun i fod yn … Read More

Amser Bws

posted in: Uncategorised | 0

Amser Bws o Safle Nant y Coed 08:05 ( i Clwb Brecwast) 08:25 08:45 Amser Bws o Safle Maelgwn 08:15 ( i Clwb Brecwast) 08:35 08:55

Ysgol Deganwy : Presenoldeb Heddlu

posted in: Uncategorised | 0

Neges gan Heddlu Gogledd Cymru Police presence at Deganwy School. This morning, Tuesday 17th January 2017 North Wales Police deployed extra ‘high vis’ patrols in the Deganwy area following an incident yesterday morning when a 9 year old pupil on his way to school was approached by two men. At … Read More

1 2 3 4