Clwb ar ol Ysgol – Clwb Plant Awel y Mynydd

posted in: Uncategorised | 0

Ffioedd sy’n ddyledus

Rhaid talu’r holl ffioedd sy’n ddyledus erbyn 31 Awst 2018. Os na dderbyniwn y taliad erbyn dechrau’r tymor bydd gan y clwb yr hawl i wrthod lle i’ch plentyn hyd nes y telir y ffioedd.