Clwb Plant Awel y Mynydd

Gan ein bod yn symyd lleoliad y clwb at ôl ysgol Mis Medi mae angen ail-gofrestru gyda Clybiau Plant Cymru a CSSIW. Rydym yn chwilio am aelodau o’r gymuned a fuasai yn barod i fod yn rhan o Bwyllgor Clwb Plant Awel y Mynydd a hefyd rhywun i fod yn Berson Cofrestredig.

Os ydydch chi neu os ydydch yn adnabod rhywyn fuasai fefo diddordeb cysylltwch â Mrs Nicola Jones :

 

Applicationform-AfterschoolclubcommitteeAYM