Byrbrydau a Thameidiau Blasus – Wythnos 2

Pizza Bach. Amser paratoi 10 munud Amser coginio 10-15 munud – Oedolion 6 / Blant 12

Cynhwysion

6 Myffin bara, pob yn wedi’i dorri yn ei hanner

1 llwy de o biwri tomato neu o dip tomato I bob hanner myffin

1 llwy gwrdd o gaws wedi’i gratio i bob myffin

Amrywiaeth o’r canlynol i roi ar y top – cyw iar, twrci, ham, tiwna, sardins tun (wedi’u maly a fforc

Amrywiaeth o’r llysiau canlynol i wneud wynebau – pupurau wedi’u sleisio, india corn, madarch wedi’u sleisio, corbwmpenni wedi’u sleisio, tomatos wedi’u sleisio, moron wedi’u sleisio, sibols wedi’u sleisio, olewydd a phin-afal

Dull. Twymwch y popty i 180oC / Nwy Marc 4

  • Taenwch y piwri / dip tomato dros y myffin
  • Ysgeintiwch y caws wedi’i gratio drostyn nhw
  • Trefnwch eich dewis o fwydydd dros y caws i wneud siapiau wyneb
  • Rhowch nhw ar dun pobi a’u coginio am 10 – 15 munud nes bob y caws wedi toddi a’r myffins wedi tostio’n ysgafn

Rysetiau Adref : http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-rysetiau/