Byrbrydau a Thameidiau Blasus

Quesadilla [ Keh-sa-deaha]
Amser paratoi: 10 munud Amser Coginio: 3 munud : Oedolion 1- Plentyn 3

Cynhwysion

1 tortilla (I bob oedolyn)

Dyrnaid o gaws cheddar wedi’r gratio

Llysiau salad, wedi’u torri – tomatos, ciwcymbr, sibols, moron, letys

Llenwad – cyw iar, twrci, ham, pysgod tun, wyau wedi’u berwi’n galed, ffa pob

Dull

  • Rhowch y tortilla mewn padell ffrio boeth (dim angen olew). Llenwch un hanner o’r tortilla gyda haenau fel a ganlyn – ysgeintiad o gaws, haen o lysiau salad, llenwad o’ch dewis a haen arall o gaws
  • Plygwch yr hanner heb ei lenwi dros y llenwad a choginiwch ar bob ochr am 1 munud neu nes bydd y caws wedi toddi a’r llenwad wedi cynhesu
  • Torrwch bob quesadilla yn ei hanner neu yn draeanau a gweinwch ar ei ben ei hun byrbryd neu weler yr adran Seigiau a Danteithion Sawrus i gael syniadau ynghylch beth i’w roi gyda nhw

Tudalen gartref Ryseitiau : http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-rysetiau/