Dewch i Goginio

Cyflwyniad

Mae’r ryseitiau hwn wedi cael ei greu, ei brofi a’i roi ar brawf i fod yn addas i bob aelod o’r gymuned o blant ifanc iawn i’r genhedlaeth hyn ac o bobl sydd erioed wedi agor tun i gogyddion amatur brwd.

O’r cawliau a dipiau, i’r pwdin fflwff ffrwythau, mae yna rywbeth i bawb. Mae’n cynnwys ryseitiau hawdd, syml a maethion sy’n blasu’n gret, ac yn rhoi ffordd ymarferol i chi fwyta prydau cytbwys. Gall y rhan fwyaf o’r ryseitiau gael eu paratoi a bod yn barod i’w bwyta o fewn y awr.

Mae gan y ryseitiau godau symbol I ddangos pa ddulliau coginio sy’n cael eu defnyddio. Gall y rhan fwyaf o ryseitiau gael eu haddasu ar gyfer diddyfnu babanod. Os byddwch angen cyngor neu gefnogaeth ynglyn a phryd a sut i dechrau diddyfnu, cysylltwch a’ch ymwelydd iechyd lleol.

Gall y rhan fwyaf o ryseitiau gael eu haddasu ar gyfer llysieuwyr neu gael eu haddasu ar gyfer diddyfnu babanod. Os byddwch angen cyngor neu gefnogaeth ynglyn a phryd a sut i ddechrau diddyfnu, cysylltwch a’ch ymwelydd iechyd lleol.

Mae’r holl ryseitiau’n dibynnu ar gynhwysion sylfaenol a gallech eu darganfod yn eich cegin neu gwpwrdd. Rydym wedi darparu rhestr o rai cynhwysion sylfaenol, sy’n fwydydd bob dydd na fyddant yn rhy ddrud.

Rydym yn gobeithio y bydd y casgliad hwn yn eich annog i roi cynnig ar rai syniadau newydd, dysgu cyngor defnyddiol, a mwynhau bwyta diet cytbwys.

Pob hwyl ar y goginio!

Tudalen nesaf: http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-fideo/