Danteithion a Seigiau

Bara Caws a Pherlysiau Amser paratoi 15 munud Amser Coginio 15 munud – Oedolion 6-8 / Blant 20

Cynhwysion

200g / 7 owns o flawd codi (cyflawn neu wyn)

1/2 llwy de o bowdwr codi

50g / 2 owns o fargarin

1/2 llwy de o deim wedi’i sychu

1 llwy de o fasil wedi’i sychu

1 dyrnaid bach o gaws, wedi’i gratio

150ml / 5 owns hylifol / 1/4 peint o ddwr

Dull – Twymwch y popty i 220oC / Marc Nwy 7

  • Hidlwch y blawd a’r powdr codi i mewn i fowlen fawr. Defnyddiwch flaenau’ch bysedd i rwbio’r margarin i mewn i’r blawd nes ei fod yn debyg i friwsion bara
  • Ychwanegwch y teim a’r basil a’r caws a’u cymysgu. Gwnewch bant yn y canol ac ychwanegwch y dwr yn araf fan gymysgu’r cygan i greu toes meddal ond heb fod yn rhy doeslyd
  • Taenwch flawd yn ysfafn ar arwyneb a thylinwch y toes a’i wasgu’n fflat nes ei fod yn 3cm o drwch
  • Irwch dun pobi a’i ysgeintio a blawd
  • Torrwch y toes yn siapau cylch neu selsig denau i wneud ffyn bara. Rhowch nhw ar y tun pobi a’u coginio am tua 15 munud
  • Gallwch ddweud os ydy’r bara’n barod drwy daro’i waelod yn ysgafn a gwrando am swn gwag

Rysetiau Adref http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-rysetiau/