Danteithion a Seigiau

Slaw Afal a Chaws – Amser paratoi 10 munud Amser Coginio 0 munud – Oedolion 4 – Plentyn 8-10

Cynhwysion

1 dyrnaid mawr o gaws wedi’i gratio

1 afal, wedi’i phlicio, a’i gratio ar ol tynnu’r craidd

4 sibols, wedi’u malu’n fan

1 llwy fwrdd o mayonnaise

Dull

  • Cymysgwch yr holl gynhwysion a’i gilydd
  • Gweinwch gyda salad, burgers llysiau neu datws trwy’u crwyn

Dip Tomato: Amser paratoi 3 munud Amser coginio 10 munud – Oedolion 10 – Plentyn 20

Cynhwysion

1 tun / 400g / 14 owns o domatos wedi’u torri

1 nionyn canolig, wedi’i dorri’n fan

1 ewin garlleg, wedi’i dorri’n fan

1 llwy de o berlysiau sych cymysg

Pinsiad o bowdr chilli neu ddiferyn o saws Swydd Caerwrangon

Dull

  • Rhowch yr holl gynhwysion mewn sosban. Mudferwch am 10 munud
  • Hylifwch nes ei fod yn llyfn os ydych am ei ddefnyddio fel dip, (Gallech hefyd ei ddefnyddio fel sylfaen i ryseitiau arall)
  • Unwaith y bydd wedi oeri, gallwch storio’r ddau fath mewn cynhwysydd seliedig yn yr oerfell am hyd at 2 ddiwrnod

Tudalen Gartref Ryseitiau: http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-rysetiau/