Prif Brydau

Chilli / Pasta Blasus Amser paratoi 15 munud Amser Coginio 20 munud – Oedolion 4-6 / Blant 10 – 12

Cynhwysion – Pasta Blasus

Cymysgedd y rysait briwgig (Wythnos 1)

75g / 3 owns o basta sych

Dyrnaid bychan o gaws wedi’i gratio / 30g / 1 owns y pen (dewisol)

Dull

  • Pan fydd y gymysgedd briwgig yn mydferwi, ychwanegwch berlysiau cymysg, pasta a 100ml o ddwr
  • Gadewch iddo fudferwi am 15 – 20 munud neu nes bydd y pasta wedi coginio
  • Rhowch ddyrnaid o gaws wedi’i gratio drosto cyn ei weini (dewisol)

Cynhwysion – Chilli

Cymysgedd y rysait briwgig

1 llwy de o bowdwr chilli

1 llwy de o gwmin

1 tun / 300g / 14 owns o ffa Ffrngig

50g / 2 owns o reis y pen

Dull

  • Cymysgwch y sbeisys a’r gymysgedd briwgig – ychwanegwch fwy neu lai ohonynt fel sydd at eich dant
  • pan fydd y briwgig yn coginio, rhowch y reis i ferwi mewn sosban arall a dilynwch y cyfarwyddiadau ar y paced
  • Draeniwch y ffa Ffrengig ac ychwanegwch nhw at y gymysgedd briwgig 5 munud cyn ei weini
  • Pan fydd wedi coginio, draeniwch y reis a’i weini a’r chilli drosto

Ryseriau Adref: http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-rysetiau/