Prif Brydau

Cymysgedd Briwgig / Patai’r Bugail Amser paratoi: 15 munud Amser coginio: 25 munud – Oedolion 4-6 , Plentyn 10-12

Cynhwysion

400g / 14 owns o friwgig cig oen, cig eidion, twrci neu soia e.e. Quorn

1 nionyn mawr, wedi’i dorri’n fan

1 ewin garlleg, wedi’i dorri’n fan

1 foronen fawr, wedi’i thorri’n fan

4 o fadarch canolig, wedi’u torri

1 tun / 400g / 14owns o ffa pob

200ml / 7 owns hylifol / 1/2 peint o stoc cig eidion neu lysiau isel mewn halen (yn defnyddio 1/2 ciwb stoc)

2 lwy fwrdd o biwri tomato

2 x dun 400g / 14 owns o domatos wedi’u torri

pinsiad o bupur du

1/2 llwy de o rosmari wedi’i sychu

1/2 llwy de o deim wedi’i sychu

Dull – Briwgig cig / Quorn / Soia

  • Twymwch badell fawr. Ychwanegwch y briwgig, ei droi a’i goginio am tua 5 munud nes bydd wedi troi’n frown. Tynnwch y badell oddi ar y gwres a draeniwch unrhyw hylif
  • Rhowch y badell yn ol ar y gwres. Ychwanegwch y nionyn, y garlleg a’r foronen. Coginiwch am 5 – 8 munud, gan ei droi’n achlysurol
  • Ychwanegwch weddill y cynhwysion. Ychwanegwch bupur du fel sydd at eich dant. Gadewch iddo fudferwi am 15 munud nes bydd y rhan fwyaf o’r hylif wedi diflannu

Dull – Pastai’r Bygail : Twymwch y popty i 180oC / Nwy Marc 4

  • Pan fydd y briwgig yn mudferwi, pliciwch 5 taten ganolig, torrwch nhw a’u berwi nes byddant yn feddal (dylai hyn gymryd 30 munud)
  • Draeniwch y dwr pan fydd y tatws yn feddal. Rhowch y tatws un ol yn y sosban wag. Ychwanegwch 100ml o lefrith ac 1 llwy fwrdd o fargarin. Stwnsiwch nes byddant yn llyfn
  • Rhowch y briwgig mewn dysgl fawr sy’n gallu dal gwres a’i orchuddio a’r tatws. Defnyddiwch fforc I wneud rhiciau ar draws y tatws os dymunwch
  • Pobwch am 15 – 20 munud nes bydd y top yn frown golau

Tudalen Gartref Ryseitiau: http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-rysetiau/