Rysetiau

Wythnos 14 Byrgyr Cyw Iâr a Hash Brown / Potiau Botwm Siocled https://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w14/

BYRBRYDAU A THAMEIDIAU BALSUS

Wythnos 1 — Quesadilla : http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-byrbrydau-a-thameidiau-blasus/

Wythnos 2 – Pizzas Bach: http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-byrbrydau-a-thameidiau-blasus-w2/

Wythnos 3 – Cawl Cennin a Thatws http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w3-byrbrydau-a-thameidiau-blasus/

Wythnos 4 – Myffins Bacwn, Corbwmpen a Chaws http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w4-byrbrydau-a-tharneidiau-blasus/

Wythnos 5 – Cawl Llysiau a Ffacbys http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w5-byrbrydau-a-thameidiau-blasus/

Wythnos 6 Brechdan Bysgod Boeth http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w6-byrbrydau-a-thameidiau-blasus/

Wythnos 7 HASH GIG MOCH, CHAWS, PWDIN GWAED A WY http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w7-byrbrydau-a-thameidiau-blasus/

Wythnos 8 Myffins Wy http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w8-byrbrydau-a-thameidiau-blasus/

Wythnos 9 Pasteiod Caws Gafr a Ffilo http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w9-byrbrydau-a-thameidiau-blasus/

Wythnos 10 Tatws Melys, Nionyn Coch a Tharten Heulwen Feta http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w10-byrbrydau-a-thameidiau-blasus/

Wythnos 11 Tarten Blodfresych Caws http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w11-byrbrydau-a-thameidiau-blasys/

Wythnos 12 Adenydd Barbeciw Mel http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w12-byrbrydau-a-thameidiau-blasus/

Wythnos 13 Cawl Nwdls Cyw Iar http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w13-byrbrydau-a-thameidiau-blasus/

PRIF BRYDAU

Wythnos 1Cymysgedd briwgig / Pastai’r bugail http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-prif-brydau/

Wythnos 2 Chilli / Pasta Blasus http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-prif-brydau-w2/

Wythnos 3 Darnau Cyw Iar http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w3-prif-brydau/

Wythnos 4 Byrger Twrci / Byrger Porc ac Afal http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w4-prif-brydau/

Byrgers Llysieuol – http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w4-ll-prif-brydau/

Wythnos 5 Cyri Cyw Iar a Ffrwythau http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w5-prif-brydau/

Wythnos 6 Cacennau Eog http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w6-prif-brydau/

Wythnos 7 Hotbot Friwgig Boston a Ffa pob http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w7-prif-brydau/

Wythnos 8 Bwrito Tsili Cworn Tecs Mecs http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w8-prif-brydau/

Wythnos 9 Rhôl Kofta Cig Oen http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w9-prif-brydau/

Wythnos 10 Gwygbys Tamarind Caribiaidd http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w10-prif-brydau/

Wythnos 11 Kofta Cig Eidion http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w11-prif-brydau/

Wythnos 12 Cebab Doner Cig Oen http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w12-prif-brydau/

Wythnos 13 Cyw Iar Szechuan http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w13-prif-brydau/

DANTEITHION A SEIGIAU SAWRUS

Wythnos 1 Slaw Afal a chaws / Dip Tomato http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-danteithion-a-seigiau/

Wythnos 2 Bara Caws a pherlysiau http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-danteithion-a-seigiau-w2/

Wythnos 3 Talpiau Tatws a Pherlysiau / Tatws Melys http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w3-danteithion-a-seigiau/

Wythnos 4 Dip Betys a Mecryll / Topin Caws a Ffacbys http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w4-danteithion-a-seigiau/

Wythnos 5 Bara Naan http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w5-danteithion-a-seigiau/

Wythnos 6 Salad India-corn Mecsicanaidd http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-coginio-w6-danteithion-a-seigiau-sawrus/

Wythnos 7 Saws Barbeciw Clasurol http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w7-danteithion-a-seigiau-sawrus/

Wythnos 8 Salsa http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w8-danteithion-a-seigiau-sawrus/

Wythnos 9 Salad Ffa Duon http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w9-danteithion-a-seifiau-sawrus/

Wythnos 10 Siytni Mango a Sinsir http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w10-danteithion-a-seigiau-sawrus/

Wythnos 11 Tabbouleh http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w11-danteithion-a-seigiau-sawrus/

Wythnos 12 Crwyn Tatws wedi’u Llenwi a Chig Moch http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w12-danteithion-a-seigiau-sawrus/

Wythnos 13 Reis Wedi’i Ffrio a Wy http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w13-danteithion-a-seigiau-sawrus/

PWDINAU

Wythnos 1 Fflwff Ffrwyth http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-pwdinau/

Wythnos 2 Afalau Creisionllyd pob http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-pwdinau-w2/

Wythnos 3 Crymbl Ffrwythau http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w3-pwdinau/

Wythnos 4 Bisgedi Braf http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w4-pwdinau/

Wythnos 5 Cacen Ffrwythau Heb Wyau http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w5-pwdinau/

Wythnos 6 Leicecs / Coulis Ffrwyth http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w6-pwdinau/

Wythnos 7 Cacen Gaws Melws Melys http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-gogino-w7-pwdinau/

Wythnos 8 Loli Ia Melon Dwr a Ffrwyth Ciwi http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w8-pwdinau/

Wythnos 9 Cacen polenta eirinen wlanog, leim a pistachio http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w9-pwdinau/

Wythnos 10 Ryestiau 1 Cacen Ffrwythau Angerdd http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w10-pwdinau-1/

Wythnos 10 Rysetiau 2 Ceuled Ffrwyth Angerdd a Leim http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w10-pwdinau-2/

Wythnos 11 Poset Lemwn a Mwyar Duon gyda Bisgedi Lemwn a Sinsir http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w11-pwdinau/

Wythnos 12 Cacen Gaws Siocled Hawdd http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w12-pwdinau/

Wythnos 13 Hufen ia Fanila http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w13-pwdinau/