Rysetiau

BYRBRYDAU A THAMEIDIAU BALSUS

Wythnos 1 — Quesadilla : https://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-byrbrydau-a-thameidiau-blasus/

Wythnos 2 – Pizzas Bach: https://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-byrbrydau-a-thameidiau-blasus-w2/

Wythnos 3 – Cawl Cennin a Thatws https://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w3-byrbrydau-a-thameidiau-blasus/

Wythnos 4 – Myffins Bacwn, Corbwmpen a Chaws https://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w4-byrbrydau-a-tharneidiau-blasus/

Wythnos 5 – Cawl Llysiau a Ffacbys https://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w5-byrbrydau-a-thameidiau-blasus/

Wythnos 6 Brechdan Bysgod Boeth https://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w6-byrbrydau-a-thameidiau-blasus/

Wyhtnos 7 HASH GIG MOCH, CHAWS, PWDIN GWAED A WY https://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w7-byrbrydau-a-thameidiau-blasus/

PRIF BRYDAU

Wythnos 1Cymysgedd briwgig / Pastai’r bugail https://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-prif-brydau/

Wythnos 2 Chilli / Pasta Blasus https://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-prif-brydau-w2/

Wythnos 3 Darnau Cyw Iar https://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w3-prif-brydau/

Wythnos 4 Byrger Twrci / Byrger Porc ac Afal https://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w4-prif-brydau/

Byrgers Llysieuol – https://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w4-ll-prif-brydau/

Wythnos 5 Cyri Cyw Iar a Ffrwythau https://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w5-prif-brydau/

Wythnos 6 Cacennau Eog https://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w6-prif-brydau/

Wythnos 7 Hotbot Friwgig Boston a Ffa pob https://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w7-prif-brydau/

DANTEITHION A SEIGIAU SAWRUS

Wythnos 1 Slaw Afal a chaws / Dip Tomato https://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-danteithion-a-seigiau/

Wythnos 2 Bara Caws a pherlysiau https://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-danteithion-a-seigiau-w2/

Wythnos 3 Talpiau Tatws a Pherlysiau / Tatws Melys https://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w3-danteithion-a-seigiau/

Wythnos 4 Dip Betys a Mecryll / Topin Caws a Ffacbys https://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w4-danteithion-a-seigiau/

Wythnos 5 Bara Naan https://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w5-danteithion-a-seigiau/

Wythnos 6 Salad India-corn Mecsicanaidd https://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-coginio-w6-danteithion-a-seigiau-sawrus/

Wythnos 7 Saws Barbeciw Clasurol https://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w7-danteithion-a-seigiau-sawrus/

PWDINAU

Wythnos 1 Fflwff Ffrwyth https://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-pwdinau/

Wythnos 2 Afalau Creisionllyd pob https://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-pwdinau-w2/

Wythnos 3 Crymbl Ffrwythau https://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w3-pwdinau/

Wythnos 4 Bisgedi Braf https://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w4-pwdinau/

Wythnos 5 Cacen Ffrwythau Heb Wyau https://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w5-pwdinau/

Wythnos 6 Leicecs / Coulis Ffrwyth https://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-w6-pwdinau/

Wythnos 7 Cacen Gaws Melws Melys https://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-gogino-w7-pwdinau/