Byrbrydau a Thameidiau Blasus

Tatws Melys, Nionyn Coch a Tharten Heulwen Ffeta

Cynhwysion

••225g (8 owns) o ddalenni crwst brau parod

•1 llwy fwrdd o olew olewydd

•2 nionyn coch, wedi’u torri’n fân

•Dail o sbrigyn teim mawr, ynghyd ag arian ychwanegol i’w addurno

•200g (7 owns) o datws melys, wedi’i dorri’n dafelli 5mm (1 / 4in)

•100g (3 ½ owns) o gaws ffeta, wedi’i dorri’n ddisiau 2cm (3 / 4in)

•1 tsili coch poeth, wedi’i ddadhadu a’i sleisio’n fân

•3 wy

•6 llwy fwrdd crème fraiche (tua 90ml / 3 ¼ owns hylifol)

•Pupur du

Dull: Cynheswch y Popty i 200ᵒc / Marc Nwy 6

  1. Rholiwch y ddalen grwst allan ychydig yn deneuach a’i throsglwyddo i gâs tarten metel nad yw’n glynu â diamedr 25cm. Trimiwch ymylon y crwst. Rhowch ddalen o bapur gwrthsaim ar ben y crwst a’i lenwi â ffa pobi (gweler yr awgrym). Pobwch am 10 munud, tynnwch y memrwn a’r ffa pobi a dychwelwch i’r popty am ryw 3 munud arall i sychu gwaelod y crwst. Tynnwch ef o’r popty a gostyngwch y tymheredd i 180ᵒc / Marc nwy 4. Rhowch hambwrdd pobi yn y popty i gynhesu.
  2. Yn y cyfamser, cynheswch yr olew mewn padell ffrio a ffrio’r nionod yn ysgafn gyda’r teim nes ei fod yn feddal (tua 15 munud). Taenwch y nionod dros waelod y cas crwst wedi’i oeri. Trefnwch y tatws melys, y ffeta a’r tsili dros y top. Craciwch yr wyau i mewn i bowlen a’u cymysgu’n dda gyda’r crème fraiche. Llwywch hwn dros gynnwys y darten, gan ei daenu’n gyfartal. Addurnwch gyda dail teim ychwanegol a’u sesno’n dda gyda phupur du.
  3. Trosglwyddwch y darten i’r ddalen pobi boeth yn y popty a’i choginio am 25 – 30 munud, nes ei bod wedi’i gosod yn gadarn ac yn euraidd. Gwiriwch yn ystod yr amser hwn nad yw ymylon y crwst yn crasu; os ydyn nhw, gorchuddiwch y darten â ffoil. Gweinwch yn boeth, yn gynnes neu’n oer

Rysetiau Adref: http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-rysetiau/