Danteithion a Seigiau Sawrus

Siytni Mango a Sinsir

Cynhwysion

•350g (12 owns) o nionyn, wedi’i dorri’n fân

400ml (14 owns hylifol) finegr brag wedi’i ddistyllu

•2 ddeilen bae

•2 tsili coch, wedi’u dadhadu a’u torri’n fân

•2 tsili gwyrdd, wedi’u dadhadu a’u torri’n fân

•1 llwy de o hadau mwstard du

•1 kg (2 bwys 4 owns) o fangos, wedi’u plicio, eu digaregu a’u sleisio’n lletemau (wejis)

•250g (9oz) o afalau coginio, wedi’u plicio a’u sleisio

•450g (1 pwys) siwgr gronynnog

•2 llwy de o sinsir mâl

•¼ llwy de glofs mâl

½ llwy de o bupur Jamaica mâl

Dull

  1. Rhowch y nionyn mewn sosban fawr gyda’r finegr, dail bae a tsilis a’u mudferwi dros wres isel am 10 munud, neu nes eu bod bron yn dyner. Yn y cyfamser, tostiwch yr hadau mwstard o dan gril canolig nes eu bod yn popio.
  2. Ychwanegwch y mangos, yr afalau a’r hadau mwstard i’r gymysgedd nionyn a’u coginio am 15 munud, neu nes bod y ffrwythau’n feddal. Ychwanegwch y siwgr, y sinsir, y clofs a’r pupur Jamaica, cynyddu’r gwres, a’u berwi am 30 – 40 munud, neu nes bod y gymysgedd yn debyg i jam trwchus. Trowch yn achlysurol fel nad yw’n glynu. Gadewch iddo oeri ac yna ei weini.
  3. Fel arall, llwywch i jariau wedi’u sterileiddio tra’u bod dal yn boeth, a’u selio (gweler r awgrym). Bydd y siytni yn cadw am hyd at 9 mis, ond dylid ei roi yn yr oergell ar ôl ei agor.

I STERILISIO JAR:
Rhowch ef mewn sosban fawr a’i orchuddio â dŵr oer. Berwch y cyfan a’i fudferwi am 10 – 15 munud. Tynnwch o’r dŵr a’i adael wyneb i waered i sychu.

Fel arall
Golchwch jar mewn dŵr sebonllyd cynnes a’i roi ar hambwrdd pobi mewn popty wedi’i gynhesu ymlaen llaw 160ᵒc / Marc nwy 3 am 10 munud

Rysetitau Adref: http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-rysetiau/