Prif Brydau

Gwygbys Tamarind Caribïaidd

Cynhwysion

•1 – 2 llwy de o olew blodyn yr haul

•1 nionyn, wedi’i dorri

•1 ewin garlleg, wedi’i dorri’n fân

•1 clwm o goriander ffres (dewisol)

•Gwreiddiau sinsir ffres 4cm (1 ½ modfedd), wedi’u plicio a’u torri’n fân

•½ pwmpen cnau menyn, wedi’u plicio, eu haneru, eu dadhadu a’u torri’n giwbiau 2.5cm (1in)

•1 tsili coch poeth, hadau wedi’u gadael i mewn neu wedi’u tynnu, yn dibynnu ar ba mor boeth rydych chi’n ei hoffi, wedi’u torri’n fân

•2 gan x 400g o wygbys, wedi’u draenio

•Can 400g o domatos wedi’u torri

•Can 400ml o laeth cnau coco

•3 llwy fwrdd o bast tamarind

•Pinsiad o halen

•Pinsiad o siwgr (dewisol)

Dull

  1. Arllwyswch yr olew i badell fawr sydd â chaead a’i osod ar wres isel. Ychwanegwch y nionyn a’r garlleg a’u coginio, gan eu troi yn achlysurol, am 10 – 15 munud, nes eu bod yn feddal.
  2. Yn y cyfamser, torrwch y coesyn o’r clwm o goriander ffres yn ddarnau bach, os ydych chi’n eu defnyddio. Cadwch y dail i’w addurno, os mynnwch chi.
  3. Rhowch y sinsir, pwmpen, coesyn coriander, tsili, gwygbys wedi’u rinsio, tomatos, llaeth cnau coco a phast tamarind yn y badell gyda’r nionyn a’r garlleg wedi’i feddalu. Sesnwch gydag ychydig o halen; mae cnau coco ychydig yn hallt felly efallai y bydd angen llai na’r arfer arnoch chi. Rhowch y caead arno a’i adael i fudferwi ar wres isel am 20 – 30 munud, gan ei droi yn achlysurol. Pan fydd yn barod dylai’r pwmpen fod yn dyner a bod y blasau’n toddi’n dda. Ychwanegwch halen, siwgr neu ychydig mwy o bast tamarind, i flasu.
  4. Gwasgarwch dros y dail coriander ffres, os ydych yn ei ddefnyddio a’i weini gyda reis plaen wedi’i ferwi.

Rysetiau Adref: :http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-rysetiau/