Pwdinau

Cacen Ffrwythau Angerdd

Cynhwysion

•200g (7 owns) o fenyn, wedi’i feddalu ychydig, ac ychwaneg ar gyfer y tun

•200g (7 owns) o siwgr mân

•Croen 2 leim heb ei gwyro, wedi’i gratio’n fân

•3 wy, wedi’u curo’n ysgafn

•200g (7 owns) o flawd codi, wedi’i ridyllu

•125g (4 ½ owns) o gaws masgarpone

•75g (2 ¾ owns) o gaws hufen

•250 (9owns) o geuled Ffrwythau Angerdd a Leim (gweler y rysáit) •Siwgr eisin, i flasu ac ysgeintio

Dull

Cynheswch y popty 180ᵒc / Marc nwy 4.
Ychwanegwch fenyn i dun cacen 23cm (9 modfedd) a gosodwch bapur gwrthsaim ar y gwaelod

  1. Curwch y siwgr, menyn a chroen leim gyda’i gilydd, gan ddefnyddio chwisg drydan neu â llaw, nes ei fod yn olau ac yn fflwfflyd. Ychwanegwch yr wyau, ychydig ar y tro, gan guro ymhell ar ôl pob ychwanegiad. Os yw’r gymysgedd yn dechrau ceulo, ychwanegwch 1 llwy fwrdd o’r blawd. Plygwch weddill y blawd gyda llwy fetel fawr, yna crafwch y cytew i’r tun cacen. Pobwch am 35 munud, neu nes bod sgiwer wedi’i fewnosod yn y canol yn dod allan yn lân a bod y gacen yn dod i ffwrdd o ochrau’r tun  rhyw fymryn. Gosodwch ar rac weiren a’i adael i oer
  2. Torrwch y gacen yn llorweddol yn ofalus, gan ddefnyddio cyllell ddanheddog, i greu 2 haen denau. Gosodwch yr hanner isaf ar blât.
  3. Cymysgwch y mascarpone yn ysgafn gyda’r caws hufen, y rhan fwyaf o’r ceuled ac ychydig o siwgr eisin. Blaswch – efallai yr hoffech ychwanegu mwy o geuled neu siwgr.
  4. Taenwch y llenwad hwn dros y sbwng, yna chwyrlïwch weddill y ceuled o amgylch yr ymylon lle rydych chi’n ei weld yn ymwthio ar hyd yr ochrau.
  5. Rhowch ar haen uchaf y gacen a’i ysgeintio gyda siwgr eisin.

Rysetiau Adref: http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-rysetiau/