Pwdinau

Ceuled Ffrwyth Angerdd a Leim

Cynhwysion

  • 2 wy, wedi’u curo’n ysgafn
  • 125ml (4 owns hylifol) o fwydion ffrwythau angerdd (tua 4 ffrwyth)
  • Croen wedi’i gratio’n fân a sudd o 1 leim
  • 80g (3owns) o siwgr mân
  • 60g (2 ¼ owns) o fenyn heb halen, wedi’i ddeisio a’i feddalu
  1. Rhowch yr wyau, ffrwyth angerdd, croen leim a sudd a siwgr mewn powlen a’u gosod dros badell o ddŵr sy’n mudferwi. Trowch yn barhaus gyda llwy bren am 12 munud, nes bod y gymysgedd yn tewhau.
  2. Tynnwch o’r gwres a’i chwisgio yn y menyn. Gadewch iddo oeri. Bwytwch ar unwaith, neu rhowch i mewn i jar wedi’i sterileiddio (gweler yr awgrym) tra ei fod dal yn boeth ac yn selio. Bydd y ceuled yn cadw yn yr oergell am hyd at wythnos

I STERILISIO JAR:
Rhowch ef mewn sosban fawr a’i orchuddio â dŵr oer. Berwch y cyfan a’i fudferwi am 10 – 15 munud. Tynnwch o’r dŵr a’i adael wyneb i waered i sychu.

Fel arall
Golchwch jar mewn dŵr sebonllyd cynnes a’i roi ar hambwrdd pobi mewn popty wedi’i gynhesu ymlaen llaw 160ᵒc / Marc nwy 3 am 10 munud

Rysetiau Adref: http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-rysetiau/