Byrbrydau a Thameidiau Blasys

Tarten Blodfresych Caws

Crwst

•225g o flawd plaen, ac ychwaneg ar gyfer ysgeintio

•1 llwy de o halen

•100g o fenyn heb halen, wedi’i ddeisio ac ychwaneg ar gyfer iro

•Tua 40ml o ddŵr oer iâ

Llenwi

•½ – 1 pen blodfresych (yn dibynnu ar ei faint) wedi’i dorri’n flodau

•100 ml o olew blodau’r haul / llysiau

•150g Crème Fraiche

•3 wy canolig

•200g o gaws cheddar coch cryf, wedi’i gratio

•100 g o gaws parmesan, wedi’i gratio’n fân

•1 llwy fwrdd o Fwstard Dijon

•Halen a phupur du.

Dull

  1. I wneud y crwst, rhidylliwch y blawd a’r halen at ei gilydd. Gan ddefnyddio blaenau eich bysedd, rhwbiwch y menyn ynddo. Unwaith y bydd yn dechrau ymdebygu i friwsion llaith, ychwanegwch ddigon o ddŵr i ddod â’r gymysgedd at ei gilydd. Pwyswch gyda’i gilydd i ffurfio toes, lapio clingfilm a’i oeri yn yr oergell am 20 munud.
  2. Rhannwch y toes crwst wedi’i oeri yn 4 darn cyfartal. Rholiwch bob darn i mewn i gylch ar fwrdd ag ychydig o flawd arno. Leiniwch y casys tarten bach gyda’r crwst wedi’i rolio allan, gan adael y crwst yn crogi dros yr ymylon rhyw fymryn.
  3. Leiniwch y casys crwst gyda memrwn pobi a ffa pobi neu gorbys sych a phobwch yn ddall am 20 munud. Tynnwch y ffa pobi a’r memrwn a’u dychwelyd i’r popty am 8 – 10 munud arall, neu nes bod y crwst wedi sychu. Tynnwch o’r popty, ond gadewch y popty ymlaen.
  4. Gadewch y crwst i oeri yn llwyr ar rac gwifren oer, yna defnyddiwch gyllell finiog i docio a thacluso’r ymylon.
  5. Yn y cyfamser, taflwch blodigion y blodfresych yn yr olew, sesnwch gyda halen a phupur, taenwch nhw allan ar hambwrdd pobi a’u rhostio am 25 munud, nes eu bod yn dyner wrth eu tyllu â chyllell finiog a’u bod wedi lliwio’n braf ar yr wyneb.
  6. Curwch y crème fraiche gyda’r wyau yna trowch y ddau gaws wedi’i gratio a’r mwstard i mewn iddo.
  7. Rhannwch flodigion y blodfresych wedi’u rhostio rhwng y casys crwst wedi’u pobi yn rhannol a’u llwyo neu eu harllwyso dros y gymysgedd wyau.
  8. Pobwch am 20 munud, neu nes bod y llenwad wedi troi’n frown ac yn byrlymu, yna gadewch y tartenni i oeri ychydig.

Rysetiau Adref http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-rysetiau/