Prif Brydau

Kofta Cig Eidion

Cynhwysion

900 g o friwgig cig eidion
200g o friwsion bara mân
1 clof garlleg, wedi’i dorri’n fân
1 llwy fwrdd o bersli, wedi’i dorri
1 llwy fwrdd o fintys, wedi’i dorri
1 llwy fwrdd o bast harissa
1 llwy fwrdd o sumac
1 llwy de o sinamon mâl
Croen wedi’i gratio a sudd 2 lemon
2 felynwy
Olew i’w frwsio
Halen a phupur du

Dull

  1. 1.Cymysgwch yr holl gynhwysion gyda’i gilydd heblaw am yr olew, gyda digon o halen a phupur.
  2. .Rhannwch yn ddarnau 150g a rholiwch bob un yn bêl.
  3. Gwlychwch eich dwylo a gwasgwch bob pêl o amgylch sgiwer i ffurfio siâp selsig tua 10 – 12cm o hyd. Oerwch am 20 munud.
  4. Cynheswch y gril nes ei fod yn boeth, yna brwsiwch y koftas gydag ychydig o olew a’i grilio am 8 – 12 munud, gan droi’n achlysurol, nes ei fod yn frown euraidd ac wedi ei goginio trwyddo.
  5. Gweinwch gyda Tabbouleh (gweler yr ochrau a’r danteithion), bara fflat cynnes ac iogwrt trwchus.

Recipes Home http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-rysetiau/