Pwdinau

Poset Lemwn a Mwyar Duon gyda Bisgedi Lemwn a Sinsir

Poset
750 ml o hufen ddwbl
Croen 1 lemwn wedi’i bilio (mewn stribedi)
Sudd 4 lemwn
225 g o siwgr mân
200 g o fwyar duon

Bisgedi (yn gwneud 16)
125 g o fenyn
50 g o siwgr mân, ynghyd ag 1 – 2 llwy fwrdd ychwanegol ar gyfer rholio’r toes
Croen gratiog 1 lemwn
100 g o flawd plaen
30 g o flawd corn
50g o bolenta
1 llwy fwrdd o sinsir mâl

Dull

  1. Rhowch y stribedi croen hufen a lemwn mewn padell a’u mudferwi, gan gochel rhag eu berwi.
  2. Tynnwch y stribedi croen, ychwanegwch y siwgr a’i ferwi, gan ei droi i doddi’r siwgr yn llawn. Coginiwch am 2 funud, yna tynnwch y gwres i ffwrdd a’i droi yn y sudd lemwn.
  3. Rhowch 3 neu 4 mwyaren ddu ym mhob un o’r 6 – 8 gwydryn, arllwyswch y poset drosto a’i drosglwyddo i’r oergell i oeri a setio
  4. Ar gyfer y bisgedi
  5. Hufenwch y menyn, y siwgr a’r croen lemwn wedi’i gratio gyda’i gilydd mewn powlen.
  6. Ychwanegwch y blawd, blawd corn, polenta a sinsir, a’u cymysgu’n ysgafn i’w cyfuno. Rholiwch y toes i mewn i foncyff, tua 40-50mm mewn diamedr, lapiwch y clingfilm a’i oeri am 1 awr.
  7. Cynheswch y popty i 160ᵒc / marc nwy 3.
  8. Torrwch y toes wedi’i oeri yn gylchoedd, tua 1.5cm o drwch, a throchwch bob un yn y siwgr ychwanegol, i orchuddio’r ddwy ochr
  9. Trosglwyddwch ef i hambwrdd pobi wedi’i leinio a’i bobi am oddeutu 12 munud, nes ei fod yn troi’n euraidd yn unig. Tynnwch ef a’i adael i osod ar y ddalen pobi am ychydig funudau, cyn trosglwyddo i rac weiren i oeri’n llwyr.
  10. Gweinwch y posetau gyda’r bisgedi.

Rysetiau Adref http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-rysetiau/