Byrbrydau a Thameidiau Blasus

Adenydd Barbeciw Mêl

Cynhwysion

6 llwy fwrdd o sos coch tomato
1 llwy de o finegr gwyn
2 lwy fwrdd o saws soi
2 lwy fwrdd o saws Caerwrangon
1 llwy de o saws Tabasco
1 llwy de o fwstard Dijon
4 llwy fwrdd o ddŵr
2 lwy fwrdd o fêl
1 llwy de o bowdr garlleg
½ llwy fwrdd o baprica mwg
¼ llwy de pupur du
2 lwy fwrdd o olew llysiau
6 adain cyw iâr, wedi’u rhannu’n 12 darn adain a blaenau wedi’u taflu
Sleisys lemwn i addurno

Dull

  1. Mewn powlen, cyfunwch sos coch tomato, finegr gwyn, saws soi, saws Caerwrangon, saws tabasco, mwstard Dijon, dŵr, mêl, powdr garlleg, paprica mwg a phupur du. Cymysgwch yn drylwyr.
  2. Cadwch 2 lwy fwrdd o’r marinâd mewn powlen ar wahân i’w bastio os dymunir
  3. Ychwanegwch yr olew llysiau a’r darnau adain cyw iâr. Rhwbiwch y marinâd yn drylwyr i bob darn adain cyw iâr. Gorchuddiwch y bowlen a’i rhoi yn yr oergell am o leiaf 4 awr neu dros nos os yn bosibl
  4. Cynheswch y popty i 200ᵒc / Marc Nwy 6
  5. Trefnwch yr adenydd cyw iâr ar hambwrdd pobi. Pobwch yng nghanol y popty am 15 munud
  6. Trowch y darnau cyw iâr a’u coginio am 15 munud arall
  7. Os oedd rhywfaint o farinâd wedi’i gadw ar gyfer bastio, brwsiwch ar yr adenydd nawr. Trowch y darnau cyw iâr eto, symud i ben y popty a’u coginio am 5 – 6 munud
  8. Baste unwaith eto, trowch y darnau cyw iâr am amser olaf a dychwelyd i’r popty am 5 – 6 munud arall
  9. Tynnwch yr adenydd cyw iâr o’r popty a’u trefnu ar blât neu ddysgl weini. Gweinwch gydag ychydig dafell o lemwn

Rysetiau Adref http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-rysetiau/