Danteithion a Seigiau Sawrus

Crwyn Tatws wedi’u Llenwi a Chig Moch

Cynhwysion

1 llwy de o olew llysiau
Pinsiad o halen
6 sleisen o gig moch
1 llwy fwrdd o fenyn
2 llwy fwrdd o Hufen
2 lond llaw o gaws wedi’i gratio
Pinsiad o halen
Pinsiad o bupur du
Pinsiad o bowdr paprica
2 nionyn gwanwyn, wedi’u sleisio

Dull

  1. Cynheswch y popty 200ᵒc / Marc nwy 6
  2. Golchwch a sychwch y tatws pobi. Tyllwch bob tatws sawl gwaith a’i rwbio ag olew llysiau a halen. Rhowch yn uniongyrchol ar rac canol y popty am 1 awr neu nes bod y croen yn grimp a thatws yn feddal y tu mewn
  3. Griliwch y sleisys cig moch o dan gril canolig – poeth am 4 – 6 munud neu nes eu bod yn grensiog. Trowch y cig moch hanner ffordd trwy goginio. Rhowch o’r neilltu
  4. Tynnwch y tatws o’r popty a’u rhoi o’r neilltu i oeri am 5 munud. Sleisiwch bob tatws a defnyddio llwy i gipio’r cnawd i mewn i bowlen. Ychwanegwch y menyn, hufen, caws wedi’i gratio, halen a phupur a’i gymysgu’n dda.
  5. Llwy’r gymysgedd tatws yn ôl i’r crwyn tatws. Gratiwch ychydig o gaws ychwanegol dros ben llestri. Dychwelwch i’r popty a’i bobi am 10 – 15 munud arall
  6. Rhowch y crwyn tatws wedi’u llenwi ar blât neu ddysgl weini. Ysgeintiwch y paprica. Rhannwch y cig moch yn ddarnau a’i friwsioni dros ben y tatws. Addurnwch gyda nionod gwanwyn

Rysetiau Adref http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-rysetiau/