Prif Brydau

Cebab Doner Cig Oen

Cynhwysion

1 llwy de o flawd plaen
1 llwy de o oregano sych
½ llwy de o berlysiau Eidalaidd sych
½ llwy de o bowdr garlleg
½ llwy de o bowdr nionyn
¼ llwy de pupur cayenne
1 llwy de o halen
½ llwy de o bupur du
500g Briwgig cig oen

Dull

  1. 1.Cynheswch y popty i 180ᵒc / Marc Nwy 4
  2. Mewn powlen fawr, cyfunwch y cynhwysion sych. Ychwanegwch y briwgig cig oen a’i gymysgu’n drylwyr am 2 -3 munud. Tynnwch eich holl ymddygiad ymosodol ar y gymysgedd cebab, gan ddyrnu a thylino nes nad oes pocedi aer ar ôl a bod y cig cebab yn hynod esmwyth
  3. Siâp y briwgig sesiynol i dorth a’i roi ar hambwrdd pobi
  4. Pobwch ar silff ganol y popty am oddeutu 1 awr 20 munud, gan droi’r dorth hanner ffordd drwy’r amser coginio i sicrhau brownio hyd yn oed
  5. Ar ôl ei goginio, tynnwch ef o’r popty a’i orchuddio â ffoil. Gadewch iddo orffwys am 10 munud
  6. Sleisiwch y cebab rhoddwr mor denau â phosib a’i weini gyda Pitta, Salad a sawsiau

Rysetiau Adref http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-rysetiau/