Pwdinau

Cacen Gaws Siocled Hawdd

Cynhwysion

8 bisged ‘digestive’
4 llwy fwrdd o fenyn
6 llwy fwrdd o daeniad siocled a chnau cyll (Nutella)
4 llwy fwrdd o gaws meddal

Dull

  1. Ychwanegwch y bisgedi ‘digestive’ wedi’u chwalu yn fan i’r gymysgedd..
  2. Toddwch y menyn a’i gyfuno’n araf â’r briwsion bisgedi. Gwasgwch y gymysgedd i dun cacen fach
  3. Mewn powlen, cyfunwch taeniad siocled a chnau cyll a chaws meddal. Cymysgwch yn dda. Blaswch ac ychwanegwch fwy o siocled neu gaws i flasu
  4. Rhowch y gymysgedd siocled a chaws ar ben y sylfaen fisgedi. Oerwch am 2-3 awr neu nes ei fod wedi’i osod.
  5. Tynnwch o’r tun, ei sleisio a’i weini

Rysetiau Adref http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-rysetiau/