Byrbrydau a Thameidiau Blasus

Cawl Nwdls Cyw Iar

Cynhwysion

1 ltr / 1 ¾ peint o stoc cyw iâr

1 ewin o garlleg, wedi’i dorri’n fân

Darn sinsir 1 x 2.5cm / 1 fodfedd, wedi’i dorri’n fân

1 ffiled fron cyw iâr heb groen, heb esgyrn

1 -2 madarch castan, wedi’u sleisio’n denau

½ pupur tsili, wedi’i ddistrywio a’i sleisio

3 llwy fwrdd o india-corn (tun neu wedi’i rewi)

1 – 2 nionyn gwanwyn, wedi’u sleisio

1 llwy de o saws soi

1 nyth o nwdls wy

Coriander ffres i garnais

Dull

  1. Mewn padell fawr, dewch â’r stoc cyw iâr i’w berwbwynt. Gostyngwch y gwres i isel. Ychwanegwch y garlleg a’r sinsir wedi’i dorri.
  2. Ychwanegwch y fron cyw iâr i’r badell. Gorchuddiwch y badell gyda chaead a’i fudferwi ar wres isel am 7 – 8 munud neu nes bod y fron cyw iâr wedi’i choginio drwyddo
  3. Tynnwch y cyw iâr wedi’i goginio o’r badell a defnyddio cyllell a fforc i rwygo’n ddarnau bach. Dychwelwch y cyw iâr wedi’i falu i’r badell.
  4. Ychwanegwch y madarch, pupur tsili, y india-corn a hanner y winwns gwanwyn i’r badell, gan gadw’r winwns gwanwyn sy’n weddill i addurno
  5. Ychwanegwch y saws soi a’i fudferwi am 4 – 5 munud arall
  6. Ychwanegwch nyth nwdls wy i’r badell a’i fudferwi am 3 – 4 munud arall, gan ei droi weithiau i wahanu’r nwdls.
  7. Golchwch y cawl i mewn i bowlenni gweini. Addurnwch gyda’r nionyn gwanwyn sy’n weddill

Rysetiau Adref http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-rysetiau/