Danteithio a Seigiau Sawrus

Reis Wedi’i Ffrion a Wy

Cynhwysion

Reis basmati 100g / 3 ½ oz (pwysau heb ei goginio)
1-2 llwy fwrdd o olew llysiau
2 lwy fwrdd o saws soi
1 llond llaw o winwns gwanwyn wedi’u torri (dewisol)
Pinsiad o bupur du
1 wy

Dull

  1. Golchwch y reis yn drylwyr mewn dŵr oer nes bod y dŵr yn rhedeg yn glir. Llenwch badell fawr â dŵr a dod â hi i’r berw. Ychwanegwch y reis a chaniatáu i’r badell ddychwelyd i ferwi. Trowch y reis unwaith yn unig i’w atal rhag glynu. Mudferwch am 7 – 8 munud neu nes bod y reis wedi’i goginio
  2. Draeniwch y reis ar unwaith a rinsiwch â dŵr oer. Draeniwch eto a rhowch y reis mewn powlen neu gynhwysydd wedi’i orchuddio. Rhowch yn yr oergell am o leiaf 4 awr
  3. Craciwch yr wy i mewn i badell boeth a’i droi-ffrio ar unwaith, gan dorri’r wy yn ddarnau â sbatwla. Tynnwch yr wy o’r badell a’i roi o’r neilltu.
  4. Ychwanegwch yr olew llysiau mewn padell ffrio dros wres canolig i wres uchel. Ychwanegwch y reis wedi’i goginio i’r badell a’i droi-ffrio ar unwaith i sicrhau bod yr holl rawn o reis wedi’u gorchuddio ag olew. Trowch y ffriw am 2 funud yna ychwanegwch yr wy a’i goginio am 1 munud arall.
  5. Ychwanegwch y saws soi a pharhewch i droi-ffrio am 1 – 2 funud arall neu nes bod y reis wedi’i aildwymo a’i ffrio yn drylwyr. Ychwanegwch y winwns gwanwyn wedi’u torri os dymunir a’u cymysgu’n drylwyr..

Rysetiau Adref http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-rysetiau/