Pwdinau

Hufen Ia Fanila

Cynhwysion

120ml / 4 owns hylif Llaeth hanner sgim

50g / 2 owns Siwgr gwyn

2 llwy de o Dyfyniad fanila

120 ml / 4 owns hylif Hufen

Dull

  1. Mewn powlen, cyfuno’r dyfyniad llaeth, siwgr a fanila lled-sgim a’i gymysgu’n dda
  2. Mewn powlen ar wahân chwisgiwch yr hufen nes ei fod yn tewhau
  3. Ychwanegwch yr hufen i’r gymysgedd llaeth a siwgr a’i gymysgu’n dda unwaith eto
  4. Rhowch y gymysgedd mewn twb atal rhewgell a’i roi yn y rhewgell. Ar ôl tua 40 munud, tynnwch ef o’r rhewgell, trowch y gymysgedd yn dda, gan chwalu unrhyw grisialau iâ a allai fod wedi ffurfio. Cymysgwch nes bod y gymysgedd yn dod yn feddal eto
  5. Rhowch y twb yn ôl yn y rhewgell ac ailadroddwch y broses gymysgu bob 40 – 45 munud nes bod yr hufen iâ yn hollol esmwyth ac wedi’i rewi. Ar yr adeg hon gellir rhewi’r gymysgedd fel arfer nes bod ei angen

Rysetiau Adref http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-rysetiau/