Byrbrydau a Thameidiau Blasus

Cawl Cennin a Thatws Amser paratoi 10 munud Amser coginio 35 munud – Oedolion 4 / Blant 8-10

Cynhwysion

1 llwy fwrdd o olew blodau’r haul / olew had rep

4 Cennin fawr wedi’u golchi, eu tocio a’u torri yn gylchoedd tenau

2 daten o faint canolig/mawr wedi’u plicio a’u torri

845ml / 1 1/2 peint o stoc llysiau neu gyw iar isel mewn halen, wedi’i wneud ag 1 ciwb stoc

3-4 llwy fwrdd o lefrith hanner sgim

1 llwy de o berlysiau cymysg

Pinsiad o bupur du

Dull

  • Twymwch yr olew mewn sosban fawr. Ychwanegwch y cennin a’r tatws. Rhowch gaead ar y sosban a gadewch iddyn nhw feddalu am 5 munud
  • Ychwanegwch y stoc, y perlysiau a’r pupur du. Codwch y cyfan i’r berw, trowch y gwres I lawr a mudferwch am tua 30 munud. Gwnewch yn siwr fod y cennin a tatws wedi’u coginio’n grylwyr
  • Rhowch y cymysgedd mewn cymysgydd i greu piwri, ychydig ar y tro fel nad yw’n gorlifo. Unwaith y bydd y cwbl wedi’i gymysgu’n llyfn, rhowch yn ol yn y sosban. Os nad oes dennych gymysgydd, defnyddiwch stwnsiwr
  • Ychwanegwch y llefrith i roi blas hufennog i’r cawl ac i’w deneuo ychydig
  • Gweinwch gyda bara crystiog

Rysetiau Adref http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-rysetiau/