Danteithion a Seigiau

Talpiau Tatws a Pherlysiau / Tatws Melys Amser Paratoi 15 munud Amser Coginio 40 munud – Oedolion 4-6 / Blant 8-10

Cynhwysion

Talpiau Tatws a Pherlysiau

1 daten ganolig i bob oedolyn (1/2 taten i bob plentyn) yn ei chroen ac wedi’i thorri’n dalpiau

1 llwy gwrdd o olew blodau’r haul

1 llwy de o berlysiau cymysg wedi’u sychu neu sbeisiau i roi blas e.e. powdr chilli

1 llwy fwrdd gorlawn o biwri tomato (dewisol)

Talpiau Tatws Melys

1 daten felys ganolig i bob oedolyn, (1/2 taten i bob plentyn) yn ei chroen ac wedi’i thorri’n dalpiau

1 llwy fwrdd o olew blodau’r haul

Dull. Twymwch y popty i 200oC / Marc Nwy 6

Gallwch ddefnyddio llawer o wahanol fathau o lysiau i wneud talpiau, gan gynnwys pannas a phwmpen cnau menyn

Talpiau Tatws a Pherlysiau

  • Cymysgwch yr olew, y perlysiau a’r piwri mewn powlen
  • Trowch y talpiau yn y cymysgedd olew
  • Taenwch nhw ar dyn pobi
  • Coginiwch yn y popty am 30-40 munud, gan eu troi hanner ffordd trwy’r amser coginio

Talpiau Tatws Melys

  • Trowch y talpiau tatws melys yn yr olew
  • Taenwch nhw ar dun pobi
  • Coginiwch am 30 munud, gan eu troi hanner ffordd trwy’r amser coginio

I gael syniadau am brydau, gweler yr adran ‘Byrbrydau a Thameidiau Blasys’ neu’r adran ‘Prif Brydau’

Rysetiau Adref http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-rysetiau/