Prif Brydau

Darnau Cyw Iar : Amser paratoi 15 munud Amser coginio 15 munud – Oedolion 4-6 / Blant 8-12

Cynhwysion

4 brest cyw iar bach, y croen wedi’i dynnu a’r cig wedi’i dorri’n stribedi

2 dafell o fara, wedi’u tostio a’u gratio’n friwsion

Pinsiad o bupur du

1 wy mawr, wedi’i guro

Chwistrell olew

Dull. Twymwch y popty i 180oC / Nwy Marc 4

  • Cymysgwch bupur du I briwsion
  • Trowch y stribedi cyw iar yn yr wy, gan orchuddio bob ochr. Yna, gorchuddiwch nhw yn llwyr a briwsion
  • Rhowch y stribedi ar dun pobi. Chwistrellwch nhw ag olew. Pobwch nhw am 15 munud neu nes byddant yn wuraidd a’r cyw iar wedi coginio drwyddo (yn wyn nid yn binc)
  • Gweinwch gyda thalpiau tatws (gweler yr adran Seigiau a Danteithion Sawrus) a llysiau neu salad

Rysetiau Adref http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-rysetiau/