Pwdinau

Crymbl Ffrwythau Amser paratoi 20 munud Amser Coginio 40 munud – Oedolion 8 / Blant 16

Cynhwysion

450g / 1 pwys o ffrwythau (ffres/wedi rhewi / wedi dadrewi / mewn tun) dewiswch 1 o’r rhestr isod neu gymysgedd:

Afal / Eirin / Riwbob / Aeron Cymysg wedi rhewi / Eirin Gwalanog

125 ml / 4 owns hylifol o ddwr

150g / 5 owns o flawd plaen (cyflawn / gwyn)

75g / 3 owns o fargarin

75g / 3 owns o siwgwr brown meddal

75g / 3 owns o geirch uwd

2 llwy fwrdd o ffrwythau wedi sychu (dewisol) ee. syltanas

1 llwy de o sinamon (dewisol)

Dull. Twymwch y popty i 180oC / Nwy Marc 4

  • Rhowch y ffrwythau mewn dysgl sy’n gallu dal gwres. Ysgeintiwch 1 llwy fwrdd o’r siwgwr dros y ffrwythau i’w gorchuddio. Tywalltwch ddigon o ddwr i mewn i orchuddio gwaelod y ddysgl
  • Mewn powlen gymysgu, rhwbiwch y blawd a’r margarin a’i gilydd a blaenau’ch bysedd nes eu bod yn edrych fel briwsion bara. Ychwanegwch weddill y siwgr a’r ceirch a chymysgwch yn dda (a sinamon os ydych yn ei ddefnuddio)
  • Tywalltwch y cymysgedd crymbl dros y ffrwythau yn wastad
  • Pobwch am 30 – 40 munud nes bod y top yn euraidd

Rysetiau Adref http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-rysetiau/