Byrbrydau a Tharneidiau Blasus

Myffins Bacwn, Corvwmpen a Chaws : Amser Paratoi 20 munud Amser Cogion 30 munud .Oedolion 10 Plant 20

Cynhwysion

1 nionyn, wedi’i dorri’n fan

225g / 8 owns o flawd codi (gwyn neu gyflawn new 1/2 a 1/2

50g / 2 owns o fargarin

6 tafell o gig moch, wedi’i grillio, y braster wedi’i dynnu a’r cig wedi’i dorri’n fan

1 corbwmpen, wedi’i gratio

1 dyrnaid o gaws wedi’i gratio

2 wy, wedi’u curo

175ml / 6 owns hylifol o lefrith

Pinsiad o bupur du

Dull. Twymwch y popty i 200oC / Nwy Marc 6

  • Rhowch y nionyn mewn padell sych (heb gynnwys olew na saim) a choginiwch nes ei fod wedi brownio’n ysgafn
  • Defnyddiwch gasys papur i leinio’r tuniau myffins. Os nad oes gennych gasys, irwch y tun a’i ysgeintio’n ysgafn a blawd rhag i’r cymysgedd sticio
  • Mewn powlen, cymysgwch y margarin a’r blawd nes ei fod yn llyfn
  • Ychwanegwch y cig moch, y corbwmpen, y nionyn wedi’i goginio, hanner y caws a’r pupur du a’u cymysgu
  • Curwch y wyau i mewn i’r llefrith, yna ychwanegwch hwn at y cynhwysion eraill a’u troi nes bydd popeth wedi’i gymysgu’n iawn
  • Defnyddiwch lwy i rannu’r cymysgedd rhwng y gasys myffin. Ysgeintiwch weddill y caws dros y myffins. Coginiwch am 20 – 30 munud nes eu bod wedi codi ac yn euraidd (is byddwch yn defnyddio blawd gwyn bydd hyn yn cymryd tua 15 – 20 munud)

Rysetiau Adref: http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-rysetiau/