Danteithion a Seigiau

Dip Betys a Mecryll

Amser paratoi: 10 munud

1 tun / 140g / 4 owns o fecryll

2 fetys bach wedi’u piclo

2 lwy fwrdd o mayonnaise

1/2 ewin garlleg

1/4 llwy de o gennin syfi wedi’u sychu

Bara pitta wedi’i dostio / tortilla / bar

Dull

  • Stwnsiwch y pysgodyn , a gwnewch yn siwr fod yr esgyrn bach wedi’u malu’n fan, a’r esgyrn mawr wedi’u tynnu allan o’r cymysgedd
  • Rhowch y betys, y mayonnaise a’r ewin garlleg yn yr hylifydd a’i hylifo nes bod y cymysgedd yn llyfn
  • Ychwanegwch y pysgodyn a’r cennin syfi at y cymysgedd a’i droi
  • Gweinwch gyda’r bara pitta wedi’i dostio neu ei lapio mewn tortilla neu fel llenwad brechdan

Topin Caws a Ffacbys

Amser paratoi 20 munud Amser coginio 5 munud

1 foronen wedi’i gratio

1 nionyn wedi’i dorri’n fan

2 lwy fwrdd o ffacbys coch

200ml / 7 owns hylifol / 1/3 peint o ddwr

2 lwy fwrdd o gaws wedi’i gratio

Chwistrell olew

Dull

  • Chwistrellwch y sosban ag ole
  • Ffriwch y nionyn a’r foronen yn araf nes ei fod yn feddal ond heb frownio (rhowch orchudd ar y sosban)
  • Ychwanegwch y ffacbys a’r dwr. Mudferwch am 10 – 15 munud
  • Ychwanegwch y caws wedi’i gratio i’r cymysgedd a’i droi
  • Gallwch ei stwnsio neu ei wneud yn biwri

Mae’r rhain yn seigiau amlbwrpas, mae faint fydd amrnoch eu hangen yn dibynnu ar sut y byddwch yn eu gweini

Rysetiau Adref http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-rysetiau/