Prif Brydau

Byrgers Llysieuol – Amser Paratoi 60 munud yn cynnwys amser oeri Amser Coginio 40 munud : Oedolion 8-10 Plant 20

Cynhwysion

2 lwy fwrdd o olew blodau’r haul

2 genhinen, wedi’u sleisio

200g / 7 owns o fadarch, wedi’u sleisio

2 foronen fawr, wedi gratio

1 llwy de o bowdwr chilli neu gyri neu bupur cayenne

1 llwy fwrdd o saws soi isel mewn halen

1 tun / 300g / 10 owns o ffa Ffrengig, wedi’u draenio a’u rinsio

1 dyrnaid mawr o gaws wedi’i gratio

4 tafell o fara brown garw, wedi’i rwygo

Dull . Twymwch y popty i 180oC / Nwy marc 4

  • Twymwch hanner yr olew (1 llwy fwrdd) mewn padell. Ychwanegwch y llysiau, powdwr a saws soi a’i goginio am 10 munud nes bydd yn feddal
  • Rhowch y llysiau mewn prosesydd bwyd / hylifydd llaw gyda’r ffa, y caws a’r bara. Cymysgwch nes bydd yn bast tew – rhannwch y gymysgedd yn ddau i’w wneud yn haws
  • Gyda dwylo glan, gwlyb, siapiwch y gymysgedd yn fyrgers. Rhowch nhw yn y oerfell i oeri am 30 munud cyn eu coginio
  • Rhowch nhw ar dun pobi wedi’i ior’n ysgafn a’u coginio am 30 – 40 munud, gan eu troi unwaith hanner ffordd drwy’r amser coginio
  • I gael syniadau am beth i’w weini gyda’r byrgers, edrychwch yn yr adran Seigiau a Danteithion Sawrus a’r adran Byrbrydau a Thameidiau Blasus

Rysetiau Adref http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-rysetiau/