PRIF BRYDAU

Byrger Twrci / Byrger Porc a Afal- Amser Paratoi 15 munud Amser Coginio 20 munud – Oedolion 4 Plentyn 8

Cynhwysion

Byrger Twrci

1 paced / 400g / 15 own o friwgig twrci

2 dafell o gig moch, y braster wedi’i dynnu a’r cig wedi’i dorri’n fan

1 nionyn, wedi’i gratio

1 dafell o fara, wedi’i thostio a’i gratio’n friwsion

Byrger Porc ac Afal

1 paced / 400g / 15 owns o friwgig porc heb fraster

1 afal canolig, wedi’i gratio

1 nionyn canolig, wedi’i gratio

1 dafell o fara, wedi’i thostio a’i gratio’n friwsion

1 wy, wedi’i guro

1 llwy fwrdd o Saws Sir Caerwrangon

Pupur du, at eich dant

Dull. Ar gyger y ddau fath

  • Cyfunwch yr holl gynhwysion mewn powlen
  • Gwahanwch y gymysgedd yn 4 pelen fawr neu 8 pelen fach ac yna, a’ch dwylo, siapiwch nhw I ddisgiau 1cm o drwch
  • Ffriwch y byrgers mewn padell heb fraster am tua 15 -20 munud (gan eu troi hanner ffordd trwy’r amser) neu nes byddant wedi coginio – byddant yn troi’n frown / llwyd golau drwyddynt a bydd yr hylifau’n glir
  • Gweinwch gyda rhol fara neu dalpiau tatws (gweler yr adran Seigiau a Danteithion Sawrus) a salad bychan i wneud pryd cyflawn

Rysetiau Adref http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-rysetiau/