Pwdinau

Bisgedi Braf – Amser paratoi 10 munud Amser Coginio 25 munud – Oedolion 4-6 Plentyn 12

Cynhwysion

150g / 5owns o flawd codi

75g / 3owns o siwgwr man

100g / 4owns fargarin

1/2 wy, wedi’i guro

1 llwy de o gyflasyn fanila

4 llwy fwrdd o geirch neu greision yd wedi’u malu

Dull. Twymwch y popty i 180oC / Nwy Marc 4

  • Curwch y margarin a siwgwr a’i gilydd – mae’n haws defnyddio chwisg trydan ac yn gyflymach
  • Ychwanegwch y blawd, wy a fanila
  • Dylech gael powlen yn barod a’r ceirch neu greision yd wedi’u malu ynddi
  • Gwlychwch eich dwylo a gwnewch y gymysgedd yn beli bach, eu rholio trwy’r creision yd neu’r ceirch (pa un bynnag rydych yn ei ddefnyddio)
  • Rhowch y peli ar hambwrdd pobi a’u coginio am 20 – 30 munud

Rysetiau Adref http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-rysetiau/