Byrbrydau a Thameidiau Blasus

Cawl Llysiau a Ffacys : Amser Paratoi 15 munud Amser Coginio 25 – 30 munud / 4-6 Oedolion 12 Plentyn

Cynhwysion

1 llwy fwrdd o olew blodau’r haul / had rep

1 nionyn o faint canolig, wedi’i dorri’n fan

1 ewin garlleg, wedi’i dorri’n fan

2 foronen fact, wedi’u plicio a’u torri

1 daten felys wedi’i phlicio a’i thorri

1 tun / 400g / 14 owns o domatos wedi’u torri

1 dyrnaid / 75g / 3 owns o basta sych

200g / 7 owns o ffacbys sych

1 litr / 1 3/4 peint o stoc llysiau isel mewn halen gan ddefnyddio 1 ciwb stoc

1 llwy de o bowdr mwstard

Pinsiad o bupur du

Dull

  • Mewn padell fawr twymwch yr olew ac yna ychwanegwch y nionyn, a’i frownio’n ysgafn cyn ychwanegu’r garlleg
  • Ychwanegwch y moron a’r daten felys a’u coginio’n ysgafn am 5 munud
  • Ychwanegwch y tomatos o dun a’u cymysgu. Ychwanegwch y pasta, y ffacbys, y stoc, y powdr mwstard, y pupur du. Codwch i’r berw
  • Unwaith y bydd yn berwi, trowch y gwres I lawr a’i fudferwi am 25 – 30 munud. Trowch y cymysgedd bob hyn a hyn ac os bydd angen, ychwanegwch fwy o ddwr

Rysetiau Adref: http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-rysetiau/