Danteithion a Seigiau

Bara Naan : Amser paratoi 30 munud Amser Coginio 10 munud – Oedolion 4 Plentyn 8

Cynhwysion

200g / 7owns o flawd plaen

1 pecyn o furum

1 ewin garlleg, wedi’i falu’n fan

1/2 llwy de o bowdr codi

1 llwy fwrdd o olew llysiau

3 llwy fwrdd o iogwrt plaen

2 llwy fwrdd o lefrith

Dewisol

Pinsiad o hadau nionod duon (hadau Nigella)

Ysgeiniad o ddail coriander wedi’u rhwygo i ychwanegu at y blas

Dull Twymwch y popty i 140oC / Marc Nwy 1

  • Cymysgwch y blawd, y burum, yr hadau nionyn (dewisol), y garlleg a’r powdr codi. Ychwanegwch yr olew, yr iogwrt a’r llefrith a throi’r cymysgedd
  • Rhowch ddwr ar eich migyrnau a thylinwch y toes nes ei fod yn feddal ac elastig – dylai hyn gymryd tua 10 munud
  • Rhowch y toes mewn powlen gymysgu a’i orchuddio a glynlen. Gadewch iddo orffwys (codi) am 10 – 15 munud mewn lle cynnes
  • Rhannwch y toes yn bedair pelen a’u rhoi ar arwyneb neu fwrdd wedi’i ysgeintio a blawd. Rholiwch bob pelen yn siap hirgrwn hir tua 1/2 cm o drwch
  • Gosodwch nhw ar dun pobi wedi’i iro. Rhowch nhw yng nghanol y popty am 10 – 15 munud. Byddan nhw’n barod pan fyddan nhw wedi codi ychydig ac wedi troi’n frown golau
  • Gweinwch gyda chyw iar rhuddem neu gyri cyw iar a ffrwythau yn yr adran prif brydau

Rysteiau Adref