Prif Brydau

Curi Cyw Iar a Ffrwythau: Amser Paratoi 15 munud Amser Coginio 45 munud – Oedolion 4-6 Plentyn 12

Cynhwysion

1 llwy fwrdd o olew llysiau

4 brest cyw iar heb fraster, wedi’u torri’n dameidiau bach

1 nionyn, wedi’i dorri

1/2 llwy de o sinamon

1/2 llwy de o dyrmerig

1 llwy de o bowdwr cyri

25g / 1 owns o flawd plaen

150ml / 5 owns hylifol / 1/4 peint o stoc cyw iar isel mewn halen

275ml / 10 owns hylifol / 1/2 peint o lefrith hanner sgrin

1 afal coginio, wedi’i greiddio a’i dorri

1 tun bychan / 225g / 8owns o binafal wedi’i dorri, mewn sudd

1 llwy fwrdd o syltanas

Dull

  • Mewn padell ffrio fawr, ychwanegwch yr olew, a phan fydd yn boeth, ychwanegwch y cyw iar a’i goginio nes bydd yn wyn
  • Ychwanegwch y nionyn a choginio am 2-3 munud
  • ychwanegwch y sinamon, y tyrmerig a’r powdwr cyri, a’i droi
  • Ychwanegwch y blawd, y stock a’r llefrith, a’i droi
  • Ychwanegwch yr afal, y binafal (a’r sudd), y syltanas, a’i droi
  • Gadewch iddo fudferwi am 35 munud
  • Gweinwch gyda bara naan (gweler yr adran Seigiau a Danteithion Sawrus) neu reis brown / basmati
  • Os byddwch yn ei weini gyda reis, dilynwch y cyfarwyddiadau ar y paced

Rysetiau Adref http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-rysetiau/