Pwdinau

Cacen Ffrwythau Heb Wyau – Amser Paratoi 3 awr Amser Coginio 1 1/2 awr o leiaf – Oedolion 12 Plentyn 24

Cynhwysion

150g / 5 owns o flawd codi cyflawn

50g / 2 owns o almonau wedi’u malu (dewisol)

2 llwy de o sbeis cymysg

450g / 1 pwys o ffrwythau cymysg

110 g / 4 i ddatys

110g / 4 owns o fricyll wedi’u sychu

275ml / 10 owns hylifol / 1/2 peint o ddwr

150ml / 5 owns hylifol / 1/4 peint o sudd oren

Dull Twymwch y popty i 180oC / Nwy Marc 4

  • Rhowch y ffrwythau mewn hylif i socian am o leiaf 3 awr
  • Ychwanegwch flawd a sbeis cymysg (ac almonau wedi’u malu as ydydch yn eu defnyddio) at y ffrwythau
  • Pobwch y cymysgedd mewn tun 2 pwys wedi’i leinio neu ei iro am 1 1/2. Gorchyddiwch y gacen a ffoil am yr 1/2 awr olaf

Rysetiau Adref http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-rysetiau/