Byrbrydau a Thameidiau Blasus

Brechdan Bysgod Boeth
Amser paratoi: 5 -10 munud Amser Coginio: 3-5 munud : Oedolion 2- Plentyn 4

Cynhwysion

1 tun bychan / 120g / 4 owns o sardins neu benwaig Mair / macrell mewn saws tomato

4 tafell o fara

1/2 llwy de o bersli wedi’u sychu

Pinsiad o bupur du

Dull

  • Stwnsiwch y pysgodyn a gwnewch yn siwr fod yr esgyrn man i gyd wedi’u malu – tynnwch unrhyw esgyrn mawr. Ychwanegwch bupur du a phersli at y pysgodyn fel sydd at eich dant
Tostiwr Brechdan
  • Gan ddefnyddio tostiwr brechdan, rhowch y cymysgedd tomato a physgodyn ar un sleisen o fara a rhowch y sleisen arall o fara ar ei ben. Caewch y tostiwr am 3-5 munud nes ei fod wedi’i dostio
Tostiwr neu Gril
  • Tostiwch y bara. Taenwch y cymysgedd tomato a physgodyn dros un sleisen, rhowch y sleisen arall o dost areiben.

Torrwch yn drionglau, gweinwch gyda thomatos bach neu salad bach

Rysetiau Adref : http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-rysetiau/