Prif Brydau

Cacennau Eog Amser Paratoi 20 – 50 munud Amser Coginio 20 – 30 munud – Oedolion 6 Plentyn 10

Cynhwysion

2 daten fawr, wedi’u plicio a’u torri

1 tun / 213g / 7 owns o eog, y dwr wedi’i ddraenio a’r eog wedi’i stwnshio

1/2 llwy fwrdd o bersli wedi’i sychu

1 sibolsyn, wedi’i dorri’n fan

50g / 2 owns o flawd plaen

1 wy, wedi’i guro

2 dafell o fara, wedi’u tostio a’u gratio’n friwsion neu 80g o friwsion parod

Croen 1/2 lemon (dewisol)

Dull Twymwch y popty i 200oC / Nwy Marc 6

  • Rhowch y tatws i ferwi am 15 munud neu nes byddant yn feddal. Draeniwch y tatws a’u stwnshio
  • Cymysgwch y tatws gyda’r eog, y persli a’r sibolsyn. Ychwanegwch hanner yr wy (a’r lemon os ydych yn ei ddefnyddio)
  • Rhowch y gymysgedd yn yr oergell am 30 munud i galedu – dim yn hanfodol, ond mae’n haws ei drin wedyn
  • Tynnwch y gymysgedd o’r oergell a’i wneud yn siapiau disgiau. Gorchuddiwch bob un a blawd
  • Trowch bob cacen yn yr wy sydd ar ol, gan orchuddio pob ochr, ac yna eu rhoi yn y briwsion, eto gan orchuddio pob ochr
  • Irwch dun pobi a thaenu blawd drosto, a rhowch y cacennau arno a’u pobi am 20-30 munud nes bydd crwst euraidd wedi ffurfio
  • Gweinwch gyda thalpiau tatws (gweler yr ad.ran Seigiau a Danteithion Sawrus) neu datws trwy’u crwyn a llysiau neu salad

Rysetiau Adref http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-rysetiau/