Pwdinau

Leicecs Amser paratoi 5 munud Amser Coginio 6 munud – Oedolion 4 Plentyn 6-8

Cynhwysion

50g / 2owns o flawd codi

1 llwy fwrdd o siwgwr gronynnog

1 wy, wedi’i guro

3 1/2 llwy fwrdd o lefrith

2 llwy de o olew clodau’r haul

Dull

  • Rhowch y blawd a’r siwgwr mewn powlen. Ychwanegwch yr wy a’r llefrith. Cymysgwch nes ei fod yr un trwch a hufen tew
  • Rhowch orchudd ysgafn o’r olew ar badell ffrio
  • Cynheswch y badell a diferwch lwyaid ar y tro o’r cymysgedd ar yr arwyneb. Gadewch i swigod ddod i’r wyneb ac yna trowch y leicecs drosodd. Coginiwch ar bob ochr am 2 – 3 munud

Coulis Ffrwyth Amser paratoi 1 munud Amser Coginio 5 munud – Oedolion 4 Plentyn 6-8

Cynhwysion

1 llond llaw fesul unigolyn (llus / ffrwythau’r goedwig neu unrhyw fath o aeron, ffres neu wedi rhewi)

Ychydig o ddwr os ydych yn defnyddio ffrwythau ffres

Dull

  • Rhowch y ffrwythau mewn padell a’u cynhesu nes eu bod yn berwi. Trowch y ffrwythau fel na fyddant yn llosgi. Gostyngwch y gwres a’u mudferwi, caniatewch i’r aeron goginio nes bod sudd yn dod allan yn hawdd – efallai y dymunwch ychwanegu ychydig bach o ddwr fel na fyddant yn sticio
  • Gweinwch a chrempogau/leicecs, fel dip neu ag iogwrt

Rysetiau adref http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-rysetiau/