Byrbrydau a Thameidiau Blasus

Myffins Wy 

Cynhwysion

8 wy, wedi’u curo 

50ml / 2 owns hylifol o lefrith 

Detholiado gynhwysion (yn cynnwys y canlynol a mw) – shibwnsyn, madarch, tomato, ham, twrci – wedi’u torri, caws -wedi’i gratio 

Dull : Cynheswch y popty i 180°c / marc nwy 4 

  1. Curwch y wyau i mewn i’r llefrith 
  1. Leiniwch hambwrdd myffins 12 twll â chasys papur 
  1. Defnyddiwch lwy de i roi’r cynhwysion yn y casys a thywalltwch y cymysgedd wyau nes bod pob un yn ¾ llawn 
  1. Pobwch yn y popty am 20 i 25 munud neu nes eu bod â lliw euraidd iddynt ac wedi codi 

Rysetiau Adref http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-rysetiau/