Prif Brydau

Bwrito Tsili Cworn Tecs Mecs

Cynhwysion​

 • 125 g reis basmati brown 
 • 1 nionyn mawr, wedi’i dorri   ​
 • 2 llwy de o bowdr tsili 
 • 350g briwgig cworn 
 • 400g o domatos wedi’u torri â tsili   ​
 • 400g ffa cymysg mewn saws tsili 
 • 12 wy maint canolig 
 • ½ paced o goriander ffres 
 • chwistrell olew â chalorïau isel 
 • 6 llwy fwrdd o iogwrt wedi’i gymysgu â 3 llwy fwrdd o ddŵr ​

Dull 

 Cynheswch y popty i 180°c / Marc nwy 4 ​

 1. Rhowch y reis i ferwi mewn sosban gan ddilyn y cyfarwyddiadau ar y paced a draeniwch y dŵr berwedig
 2. Rhowch y nionyn a 3 llwy fwrdd dŵr mewn sosban sych (ddim yn cynnwys olew na saim) a choginiwch am 8 munud
 3. Taenwch y powdr tsili a’i goginio am 2 funud
 4. Ychwanegwch y cworn, tomatos, y ffa â’r saws tsili. Gadewch iddo fudferwi am 15 munud. Trowch y reis i’r cymysgedd a’i goginio am tua 5 munud
 5. Curwch y wyau mewn jwg mesur mawr, ychwanegwch oriander a churwch â’i gilydd. Chwistrellwch y badell ffrio ag olew a chynheswch y badell
 6. Tywalltwch 1/6 o’r cymysgedd wyau i mewn i’r badell, a’i ogwyddo i orchuddio gwaelod y badell. Coginiwch ar bob ochr am 1 i 2 funud
 7. Rhowch yr omled ar bapur pobi cyn ei roi yn y popty i gadw’n gynnes. Ailadroddwch gan osod pob omled ar papur pobi ar wahân
 8. Gosodwch yr omled ar blât, a defnyddiwch lwy i daenu’r cymysgedd cworn drosto. Ychwanegwch salsa (gweler yr adran ychwanegiadau a danteithion) a diferiad o iogwrt
 9. Plygwch 2 hanner dros y llenwad, plygwch y gwaelod a rholiwch.
 10. Rhowch salsa a diferiad o iogwrt ar ei ben

Rysetiau Adref :http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-rysetiau/