Byrbrydau a Thameidiau Blasus

Pasteiod Caws Gafr a Ffilo

Cynhwysion

•100g  cnau pistasio, wedi’u malu’n fân 

400g caws gafr meddal

•Croen 2 oren

•2 lwy de o oregano sych

•3 dalen o grwst ffilo

•50g o fenyn, wedi toddi ac ychwaneg ar gyfer seimio

•1 llwy fwrdd o hadau Nigella

•Mêl clir (dewisol) i ddiferu dros y cyfan

Dull: Cynheswch y popty i 200ºc / Marc Nwy 7 

Rhowch saim mewn tun myffins 8 twll

1.Rhowch gaws pistasio a chaws gafr mewn powlen fawr. Ychwanegwch y croen oren, oregano a phupur du

2.Stwnshiwch gyda fforc nes ei fod wedi’i gyfuno’n gyfartal.  Rhannwch yn 8 dogn

3.Torrwch bob dalen crwst ffilo yn 8 sgwâr, pob un tua 12cm sgwâr o ran maint

4.Gorgyffyrddwch 1 sgwaryn crwst gydag un arall i wneud seren 8 bwynt. Gwthiwch y sêr i mewn i 8 twll y tun myffins a brwsiwch gyda’r menyn wedi’i doddi.  Gan ddefnyddio llwy, rhowch 1 dogn o’r llenwad i bob cas crwst.

. 5.Cymerwch 1 o’r sgwariau sy’n weddill a chrychwch yn eich dwylo. Rhowch ar ben un o’r llenwadau pastai, brwsiwch gyda menyn ac yna plygwch dros yr ymylon crwst i selio’r pastai. Brwsiwch fwy o fenyn ac ysgeintiwch â hadau Nigella. Ailadroddwch y cyfan ohonynt a’i selio

6.Pobwch am 25 munud neu nes bydd yn frown euraidd.

7.Sychwch bob pei â mêl, os dymunir

Rysetia Adref http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-rysetiau/