Danteithion a Seifiau Sawrus

Salad Ffa Duon

Cynhwysion

••2 dun x 400g o ffa duon

•1 pupur coch, wedi’i ddadhadu a’i ddeisio’n fân

•1 pupur gwyrdd, wedi’i ddadhadu’n fân

•5 nionyn gwanwyn, wedi’u sleisio’n denau

•30g o ddil, wedi ei falu’n fân

•30g persli dail gwastad, wedi’i dorri’n fân

•2 ffon seleri, wedi eu torri ar eu hyd yn 3 rhan ac yna wedi’u deisio.

•3 llwy fwrdd o finegr gwin coch

•4 llwy fwrdd o olew olewydd

•Halen a phupur du

Dull

1.Cyfunwch yr holl gynhwysion mewn powlen fawr a chymysgwch

2. Gadewch am 20 munud cyn gweini

Rysetiau Adref http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-rysetiau/