Prif Brydau

Rhôl Kofta Cig Oen

Cynhwysion

••500g o friwgig oen

••3 ŵy

••30g persli, wedi’i dorri’n fân

••2 lwy fwrdd o naddion tsili

••4 clôf garlleg, wedi’u gwasgu

••3 llwy fwrdd o biwrî tomato

••1 nionyn, wedi’i dorri’n fân

••1 ddalen wedi’i rholio yn barod crwst pwff llawn menyn

•1 llwy fwrdd o hadau Nigella •Halen a phupur du

Dull : Cynheswch y poptyi 200ᵒc / Marc Nwy 6

Leiniwch hambwrdd pobi gyda phapur pobi

1.Dylech gyfuno cig â 2 ŵy, persli, tsili, garlleg, piwrî tomato a nionod mewn powlen fawr

2. Cymysgwch gynhwysion â’ch dwylo nes eu bod yn llyfn

3. Rholiwch y crwst. Gosodwch y cig mewn siâp selsig hir ar draws canol y crwst

4. Plygwch y crwst dros y selsig a phinsiwch y crwst o amgylch y cig i’w selio. Trosglwyddwch i’r hambwrdd pobi

5. Curwch yr ŵy sy’n weddill a’i frwsio dros y crwst i gyd

6. Ysgeintiwch yr hadau Nigella drosto. Pobwch am 25 munud neu hyd nes bod y crwst yn frown euraidd tywyll ac yn gras

7. Torrwch yn dafelli cyn gweini

Rysetiau Adref http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-rysetiau/