Pwdinau

Cacen polenta eirinen wlanog,
leim a pistachio

Cynhwysion

•3 eirinen wlanog

•3 ŵy mawr

•200g o siwgr mân

•3 leim

•150g o polenta cain

•175g cnau pistasio, wedi’u malu’n fân mewn prosesydd bwyd

•150g o fenyn hallt, wedi’i doddi ac ychwanegar gyfer iro

Topin

•1 eirinen wlanog

•150ml o iogwrt Groegaidd

•25g o gnau pistasio, wedi’u malu’n fân

•2 lwy fwrdd o fêl clir

Dull : Cynheswch y popty i 180ºc / Marc Nwy 4

Irwch dun cacen ‘springform’ 23cm a’i leinio â phapur pobi

1.Rhowch 3 eirinen wlanog mewn sosban fach. Trochwch mewn dŵr berwedig a’i fudferwi am 25 munud.

2.Plygwch y pylsiau’n syth i ddŵr oer i’w hoeri. Tynnwch y cerrig, draeniwch unrhyw ddŵr dros ben yna malwch y cnawd yn fân mewn peiriant blendio bwyd nes ei fod yn llyfn.

3.Curwch y wyau a’r siwgr gyda’i gilydd mewn powlen. Torrwch groen 2 ½ leim yn fân i mewn i’r bowlen.

4. Ychwanegwch y polenta a’r cnau pistasio, a chymysgwch yn dda. Ychwanegwch y menyn wedi’i doddi a’r piwrî eirinen wlanog.

5. Tywalltwch y cymysgedd i dun cacen a phobwch am 40-50 munud. Gadewch y gacen i oeri’n llwyr yn y tun neu dros nos

6. Ar ôl iddi oeri, taenwch iogwrt Groegaidd dros y gacen

7. Torrwch y gellyg a’u trefnu ar ben yr iogwrt. Gwasgarwch y pistasio a chroen y leim sy’n weddill. Diferwch y mêl drosti.

Rysetiau Adref http://www.ysgolawelymynydd.co.uk/dewch-i-goginio-rysetiau/