GWYBODAETH PWYSIG

posted in: Uncategorised | 0

Mi fydd yr ysgol yn cau am wyliau Nadolig ar Ddydd Gwener Rhagfyr 21ain ac yn ail agor ar Ddydd Mercher Ionawr 9fed